@import((rwml-menu))

 
De lucht/water warmtepomp kan met behulp van een CTC EcoZenith 250, bivalent mono-energetisch functioneren. Deze combinatie bevat een warmtepomp met een voorraadvat, een elektrische weerstand en een ingebouwde regeling. Ze kan naast verwarmingswater ook een basis sanitair warm water voorzien. In dit gamma zijn vermogens van 5 tot 10kW beschikbaar.
 
Het hart van de installatie is de EcoAir lucht/water warmtepomp, die energie uit de lucht haalt om ze op te waarderen tot een hogere temperatuur. Een lucht/water warmtepomp heeft als voordeel dat grondboringen of graafwerken overbodig zijn.
 
De EcoEl opslagtank garandeert een uitstekend verwarmingssysteem en basis sanitair warm water. Deze tank beperkt het aantal opstarten van de warmtepomp waardoor diens levensduur aanzienlijk verlengt. Het grote watervolume van 223l verzekert het comfort van de eindgebruiker. De warmtewisselaar voor sanitair warm water bestaat uit een koperen buis met lamellen, die zich in de opslagtank bevindt.  Dankzij de vierwegklep bovenaan op de tank wordt het vertrekwater altijd op de juiste temperatuur geregeld. De tank is uitgerust met een aansluiting voor zonne-energie systemen.

De beste oplossing voor een nieuwe installatie of bij volledige vervanging van een bestaande installatie.

Lucht / Water: één soort energie voor uw verwarming

Stacks Image 39

 
La pompe à chaleur Air/eau peut fonctionner en bivalent mono-énergétique, à l’aide d’un CTC EcoZenith 250. Cette combinaison comprend une pompe à chaleur avec un ballon à hydro accumulation, une résistance électrique et une régulation incorporée. L’ensemble procure l’eau de chauffage ainsi qu’une base pour l’eau chaude sanitaire.
 
Le coeur de l’installation est la pompe à chaleur EcoAir, qui extrait l’énergie dans l’air et qui amène cette énergie à une température plus élevée. L’avantage des pompes à chaleur Air/eau est que les forages ou travaux de sol ne sont pas nécessaires.
 
Le ballon à hydro accumulation garantit un système de chauffage performant et une base pour l’eau chaude sanitaire. Ceci limite le nombre de cycles et augmente la durée de vie de la pompe à chaleur. Son grand volume d’eau de 223 litres assure à l’utilisateur un confort optimal ainsi qu’une réserve de chaleur disponible. Des échangeurs en cuivre à ailettes pour l’eau chaude sanitaire sont immergés dans le ballon de stockage de l’eau de chauffage. La vanne bivalente de chauffage permet de puiser et mélanger une eau toujours à la bonne température. Un piquage aller/retour dans la partie basse température du ballon de stockage permet le raccordement d’un système solaire.
 

La meilleure solution pour une nouvelle installation ou lors de la rénovation globale d’une installation existante.

Air/eau: Une sorte d’énergie pour votre chauffage

Stacks Image 41